Kontakt

Administratorem Twoich danych jest Piotr Korab Dream Picture (ul. Ryżowa 48/211, 02-495 Warszawa, Polska, kontakt@just4fun.pl).

Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od końca roku, w którym zakończono kontakty.

Współpracujemy z następującymi podmiotami, którym możemy przekazywać Twoje dane: firmami dostarczającymi narzędzia do komunikacji i systemy CRM oraz firmami hostingowymi. Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityce Prywatności i Cookies.